TÖRTÉNELEM / HISTORY

Az Új Magyar Topográfia Csoport 2010-ben jött létre 9 fiatal magyar fotóművész együttműködésével.
A művészek érdeklődésének középpontjában az ember-alkotta tájképek, belső terek, és ezek környezetükben történő kutatása és bemutatása áll.

The New Hungarian Topography (Új Magyar Topográfia) Group was founded in 2010 as a cooperation of 9 young Hungarian photographers.
The photographers are mainly interested in man-altered landscapes, interiors, research in their environment and presentation of these.A topográfia a földfelszín elemeinek, tereptárgyainak – közvetlen, helyszíni felkeresésen alapuló – leírásával, helyzeti információinak összegyűjtésével, térképi rögzítésével foglalkozó tudományág a térképészet, a földméréstan, a földrajz és más tudományok határfelületén. Az elnevezés a görög toposz (hely) és grafein (rajz) szavakból ered. A topográfiának jellemző vonása a domborzat részletes, szabatos bemutatása, valamennyi terepelem összefüggő, komplex ábrázolása, ezek révén a terepi tájékozódás elősegítése. Adatai a műszeres felmérésre, a domborzattan, a morfológia, a tájrajz, a távérzékelés eredményeire támaszkodnak.”
/Wikipédia/


2009-ben ötlött fel bennem, hogy néhány hasonló gondolkodású és érdeklődésű fotográfus ismerősömet összegyűjtve létre kellene hozni egy csoportot, így közös projekteken dolgozhatnánk időről időre, valamint egy közös fórumon megoszthatnánk egymással egyéni munkáinkat is.
A csoport hivatalosan 2010-ben alakult meg olyan fiatal fotóművészek együttműködésével, akik érdeklődésének középpontjában az ember-alkotta tájak, belső terek, és ezek környezetükben történő kutatása és bemutatása áll.
A lényeg sokszor a részletekben bújik meg. Az új magyar topográfusok számára fontosak azok a mindennapi életünkben észrevétlen tárgyak, szereplők, funkciók, amelyek mellett az emberek hajlamosak elsétálni. Ezeket a látszólag jelentéktelen motívumokat és környezetüket tárjuk fel, elemezzük és egymáshoz való kapcsolatukat vizsgáljuk, új összefüggéseket, a valóság szeleteit kutatva, melyek talán sokkal nagyobb hatással vannak mindennapi életünkre, mint azt gondolnánk. Az ember-alkotta táj folytonos változása, alakulása állandó és megújuló közeget nyújt a felderítésekhez. Egyfajta tényfeltáró munka ez, s túl esztétikai vonatkozásán természetesen magában foglalja a kép által közvetített aktualitást, így a jelen kor pillanatainak, jellemzőinek lenyomata is.

2010 októberében került bemutatásra első közös kiállításunk "Új Magyar Topográfia - kiállítás a New Topographics: Photographs of a Man-Altered Landscape" című tárlat megvalósulásának 35. évfordulója alkalmából" címmel az Artbázis Összművészeti Műhelyben, ahol a csoport kilenc alkotójának (Altnőder Emese, Horváth Zsolt, Liszkay Lilla, Papp Nikoletta, Porkoláb Zsófia, Szilágyi Szabolcs, Tikos Dóra, Vágó Csaba, Vágó-Lévai Katalin) huszonnégy fotóját tekinthették meg az érdeklődők.
1975-ben Robert Adams, Lewis Baltz, Bernd és Hilla Becher, Joe Deal, Frank Gohlke, Nicholas Nixon, John Schott, Stephen Shore, Henry Wessel Jr. alkotta csoport New Topographics: Photographs of a Man-Altered Landscape című kiállítása (George Eastman House, Rochester, NY) új távlatokat nyitott a tájkép fotózásban, illetve a dokumentarista fotográfiában csak úgy, mint a konceptualista törekvésekben. Munkásságuk nagy hatással volt csoportunk alkotóinak fotográfiai szemléletére.

Blogunkon a legfrissebb munkákat publikáljuk. Ezek legtöbbször személyes projektek "végtermékei", de természetesen kollektív alkotói tervek is érlelődnek, melyeket a jövőben szeretnénk megvalósítani, majd az eredményt kiállítás formájában közönség elé tárni.


Vágó-Lévai Katalin